Contact

Acts

Acteurs 

Acteurs

Acteurs zijn zo goed inzetbaar !!

Met een acteur of actrice kunt u namelijk bijna alle kanten op. De mogelijkheden van acteurs zullen u verrassen. Daag ons uit om een act of invulling te bedenken die gerelateerd is aan uw vraag. Hoe werkt het? U komt met een vraag. Wij komen met een passend voorstel. 

 

                           

 Vele malen hebben we onze opdrachtgevers al van een passende act kunnen voorzien. We hebben een p[aar foto's geplaatst ter illustratie.

 

                                       

 

Daag ons uit en we zullen u niet teleurstellen!!

  

Kwiskist 

Kwiskist

               

Kwiskist (Hollands thema)                          Kwiskist (Kerst thema)

Wat dacht u van een op maat gemaakte kwis, over uw bedrijf, beursstand, feestje, bruiloft of als animatie in bv. uw winkelcentrum.

Een prachtige kist, een echte eyecatcher in ieder gewenst thema. Een korte krachtige, leuke act. Het publiek wordt verrast om in meerdere groepen competitief de kwis te spelen in 4 rondes. (o.a. een vragenronde en een muzikale ronde)

Deze kist is standaard  te boeken met de thema’s Hollands, Liefde, Uit de oude doos en Kerst, of de kwis wordt op maat gemaakt en is op ieder thema toepasbaar.

Acts op een beurs 

Acts op een beurs

Vraagt u zich al zo lang af hoe u uw stand meer voor het voetlicht kunt krijgen? Daag ons uit om een act te bedenken die voor 100% bij uw bedrijf past en waar u zich helemaal in herkent. Wij vragen u slechts uitgebreide informatie over uw bedrijf of product. Artist 2 Business verwerkt dit tot een passend stuk maatwerk waarbij alle voorbereidingen voor de uitvoering van de act natuurlijk door ons verzorgd worden.

 1. Show

2. Presentator

3.. Acteur

VIP ontvangst 

VIP ontvangst

Wat een feest! O wat voel ik me belangrijk! Wat een verrassing! Slechts enkele van de reacties van de gasten die we met een VIP ontvangst hebben verrast. In het filmpje krijgt u een goede indruk van wat men mee maakt tijdens een dergelijke ontvangst. Men kiest hier over het algemeen voor als medewerkers van een bedrijf een prestatie hebben neergezet die aandacht verdient. U kunt hierbij denken aan een vestiging van een groter bedrijf die een nominatie heeft ontvangen als "Beste service verlener". Of een bedrijf met een groot personeelsbestand die hun personeel graag de égards mee willen geven van een ster vanwege het behalen van een mijlpaal.

    

Het Fietsorkest 

Het Fietsorkest

 Waar dit verrassende en dolkomische muziekgezelschap op een 4 meter lange, zespersoons tandem verschijnt, steelt het de harten van het publiek. Monden vallen open van verbazing en een lach breekt door op vele gezichten. Aanstekelijke, vrolijke muziek wordt al fietsend gespeeld. Plotseling stopt het gevaarte, de muzikanten stappen af met veel bombarie en er volgt een onnavolgbare taptoe, een hilarische ballet act of een absurde slapstick met halsbrekende, acrobatische toeren. Daarbij wordt niet geschroomd de toeschouwer op het verkeerde been te zetten en is zelfspot één van de ingrediënten. Als de tandem na veel geharrewar weer vertrekt, blijft het publiek achter in het besef getuige te zijn geweest van een uniek schouwspel.

Winkelcentrumpromotie 

Winkelcentrumpromotie

Iedereen kent de standaard akties in winkelcentra, waarbij studenten of uitzendkrachten foldertjes uitdelen van de aktie die op dat moment loopt in het winkelcentrum. Een bekende activiteit waarvan een ieder vindt dat dit een logische keuze is daar het weinig investeringen vergt en de opbrengst naar tevredenheid is. Als ervaren theatermakers denkt Artist 2 Business dat dit beter kan met de inzet van acteurs. Een act met acteurs brengt reuring in een winkelcentrum. En dat hebben de hedendaagse winkelstraten hard nodig. Er is te weinig beleving. En dat laatste is typisch iets wat klanten naar het winkelcentrum toe kan trekken die normaliter het internet afstruinen voor een leuk cadeau of anderszins.

Daag ons eens uit om met u te komen praten over de inzet van een act op maat voor uw winkelcentrum. Artist2Business zoekt altijd naar een leuke passende act die het flyeren of uitdelen meer invulling geeft en dus vele malen leuker maken voor de bezoekers en een grote meerwaarde heeft voor de acties! 

In onderstaand filmpje vindt u nog een prachtig voorbeeld van wat er bijvoorbeeld mogelijk is. U ziet hierin een impressie van "De Lenteparade".

 


Algemene Bepalingen Artist 2 Business 

Algemene Bepalingen Artist 2 Business

Algemene bepalingen Artist 2 Business

1. Slechte weersomstandigheden zoals bijvoorbeeld storm, ijzel, onweer, sneeuw, kunnen naar het

oordeel van contractant 2 wegens veiligheidsrisico’s aanleiding zijn een optreden of een deel

daarvan te annuleren of uit te stellen, dan wel in overleg met contractant 1 op een andere

locatie te laten plaatsvinden. Voornoemde omstandigheden zijn voor risico van contractant 1 en ontslaan hem niet van zijn betalingsverplichting.

2. Zijn de weersomstandigheden en/of de gesteldheid van de wegen van dien aard, dat het naar

het oordeel van contractant 2 onverantwoord is op weg te gaan naar de locatie van het

optreden, dan wordt in overleg een vervangende datum vastgesteld voor het optreden, binnen 6

maanden na de datum van annulering en onder dezelfde condities.

3. Contractant 2 behoudt zich het recht voor, in het geval van boekingen t.b.v. TV opnamen en

tourneeboekingen in zowel binnen- als buitenland het betreffende optreden te annuleren en in

overleg met contractant 1 te boeken op een vervangende datum. Bedoelde annulering geschiedt

ten minste 10 dagen vóór het geplande optreden. Contractant 1 behoudt het recht om onder

dezelfde condities een vervangend optreden te laten plaatsvinden binnen 6 maanden na het

geannuleerde optreden.

4. In geval van overmacht van contractant 2 verplicht hij zich per direct contractant 1 hiervan in

kennis te stellen. Bij onbereikbaarheid van contractant 1 geschiedt dit zo spoedig mogelijk.

Contractant 1 behoudt het recht om onder dezelfde condities een vervangend optreden te laten

plaatsvinden binnen 6 maanden na het geannuleerde optreden.

5. In geval van ziekte of ongeval van betrokken artiesten heeft contractant 1 het recht om op eigen

kosten een onderzoek te laten instellen door een controlerend geneesheer.

6. Behoudens de punten 1 t/m 5 van deze algemene bepalingen zal bij het niet nakomen van de

contractuele verplichtingen door de partij die in gebreke is gebleven een schadevergoeding

worden betaald, gelijk aan de overeengekomen uitkoopsom. Deze vergoeding kan onmiddellijk

worden gevorderd door de benadeelde partij. Alle in deze te maken rechterlijke en buitenrechterlijke

kosten zijn voor rekening van de in gebreke gebleven partij.

7. Contractant 1 draagt zorg voor de veiligheid van de artiesten en het materiaal. Contractant 1 is

verantwoordelijk voor schade, vermissing of diefstal, met inbegrip van zulks, veroorzaakt door

publiek of anderen. In voorkomend geval betaalt contractant 1 de volledige schade / reparatie /

vervanging, overeenkomstig de taxatiewaarde, binnen één maand na het voorval, aan

contractant 2.

8. Contractant 1 draagt zorg voor de eventuele afdrachten van Buma-rechten van het optreden.

Bovendien verklaart contractant 1 bekend te zijn met de prestaties van contractant 2. Na

akkoordbevinding retourneert contractant 1 één ondertekend exemplaar, voorzien van zijn BTW

nummer aan contractant 2 binnen 8 dagen na dagtekening.

9. Tenzij anders overeengekomen verplicht contractant 1 zich tot uitbetaling over te gaan binnen

30 dagen na ontvangst van de factuur.

 

Copyright © 2010-2011 Artist2Business | Noorderhoek 9 | 6624 AX Heerewaarden | 0614497732